ТАРИФА за импресии и кликове

Цена за 1000 импресии (CPM): 8 лв. без ДДС за всички рекламни площадки
Цена за клик: 0.35 лв. без ДДС за всички рекламни площадки

С настоящето обявяваме наличието на следните сключени договори за политическа реклама за кампания Парламентарни Избори 2022:
Договор № 1

Facebook Comments